Vilasrao ghumare sir

प्राप्त परिस्थितीला अनुसरून योग्य तो राजकीय निर्णय घेवू – विलासराव घुमरे

करमाळा / संदेश प्रतिनिधी : सध्या आपण पुर्णत: शैक्षणिक उपक्रमावर लक्ष देत असून, त्यात विकासात्मक कामे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राजकारणाबाबत...

error: Content is protected !!