water for bird and animal in summer

या कडक उन्हाळ्यात पशु-पक्ष्यांचीही काळजी घ्या!

नैसर्गिक स्रोत आटल्याने प्राणी व पक्ष्यांच्या (Birds) पिण्याच्या पाण्याचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला असून, हा प्रश्न कोणी व कसा सोडवावा...

error: Content is protected !!