uposhan

मकाईच्या ऊस बिलासाठी प्रा. राजेश गायकवाड यांचे उपोषण सुरू

करमाळा (संदेश प्रतिनिधी) - करमाळा तालुक्यातील मकाई सहकारी साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या ऊस गळीत हंगामाची बिले अद्याप दिलेली...

error: Content is protected !!